top of page
licensed-image.jpeg

Tisja Beav

Tisj’a Be’av – de negende dag van Av – is de treurigste dag van het jaar. Vanaf het begin van de geschiedenis van ons volk, is deze datum een dieptepunt in onze geschiedenis gebleven. Op deze dag bepaalde G.d dat de joden veertig jaar door de woestijn zouden zwerven; op deze dag werden de twee Tempels in Jeruzalem, verwoest. Tisj’a Be’av is de nationale treurdag geworden voor alle ellende die ons volk heeft ondergaan. Behalve dat dit een dag is waarop wij al deze tragische gebeurtenissen herdenken, is het ook een dag van gebed tot G.d om ons eindelijk de verlossing te brengen door het zenden van de Masjiach en de bouw van de derde Tempel. Door ons verdriet heen schijnt hoop. Uiteindelijk, eens zal alles goed worden.

bottom of page