top of page

Bar- en Batmitswa

Gefeliciteerd! Er staat een belangrijke gebeurtenis in het leven op het punt te gebeuren!

Het Jodendom kent een bijzondere mijlpaal in het leven van een opgroeiend kind: het bereiken van de Joodse meerderjarigheid. Een meisje wordt op 12-jarige leeftijd meerderjarig of bat mitswa, een jongen bereikt het moment van bar mitswa op zijn 13e verjaardag. Deze gebeurtenis wordt gevierd op een sjabbat die dichtbij de Joodse geboortedatum van het kind valt.

De viering van de bar- of bat mitswa gaat gepaard met feestelijkheden, maar de ceremonie heeft ook een diepe spirituele en religieuze betekenis. Zowel jongens als meisjes werken in hun Joodse opvoeding naar de dag toe waarop zij voor hun familie en de gemeenschap hun meerderjarigheid tonen en als Joodse volwassenen gaan deelnemen aan de sjoelgemeenschap.

Bij de NIHS Brabant - Joodse Gemeente Eindhoven gelden verschillende tradities voor jongens en meisjes. Jongens reciteren op sjabbatochtend uit de Tora in de synagoge, waarbij ze laten zien dat ze in staat zijn hun religieuze plichten als volwassene te vervullen. Meisjes kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om op vrijdagavond thuis kaarsen aan te steken, of tijdens de kiddoesj op sjabbatochtend in de synagoge een korte lezing te houden over een religieuze tekst.

De sjoeldienst markeert het einde van een leerproces dat enkele jaren duurt. Rabbijn Simcha Steinberg geeft graag advies over het traject voorafgaand aan de ceremonie en over alle aspecten van de ceremonie zelf, inclusief de tradities, feestelijkheden en praktische details. U kunt overleggen met hem over de leraar voor uw zoon of dochter, de geschikte synagoge en de rabbijn die uw kind begeleidt naar deze belangrijke dag.

Na de sjoeldienst is het natuurlijk tijd om te vieren! De Joodse Gemeente informeert u graag over de mogelijkheden voor zaalverhuur en catering. U kunt hierover contact opnemen.

bottom of page