top of page
Religieuze festivalsymbolen

Soekot

(Loofhuttenfeest)

(Eroev Tavsjielien (zie Rosj Hasjana) 

De blijmoedige periode in de maand tisjri begint na Jom Kippoer met het bouwen van de soeka; het is het begin van een periode van vreugde die haar hoogtepunt bereikt met Simchat Tora. Gedurende de Soekot week is het een mitswa in de soeka, loofhut, te eten. De eerste avond is deze mitswa het allerbelangrijkst. Men begint met het maken van kiddoesj over wijn – met daarbij de beracha over de soeka – en ‘motsie’ over twee challes, gevolgd door een feestelijke maaltijd. Vóór het eten van brood of koek zegt men gedurende de hele Soekotweek behalve de bijbehorende beracha (respectievelijk …hamo’tsie lègem min ha’arets voor brood, …boree minee mezonot voor koek) de speciale beracha voor de soeka: Baroech atta Ado-naj Ello-heenoe mèleg ha’olam a`sjer kide`sjanoe bemits`wotav we`tsiwanoe lee`sjeev basoeka. Een van de speciale mitswot van Soekot is de mitswa van de Vier Soorten: etrog-citrusvrucht, loelav-palmtak, hadassiem-mirtetakjes en aravot-wilgetakjes. Deze dicht tegen elkaar aan houdend spreken wij een beracha uit, en bewegen we de loelavbundel met etrog naar alle vier windrichtingen, naar boven en naar beneden, om daarmee aan te geven dat G.d overal is. Vreugde. De overheersende mitswa van Soekot is vreugde. Ten tijde van de Tempel in Jeruzalem werd er zeven dagen uitbundig feest gevierd. Mannen en vrouwen, jong en oud, maakten muziek, dansten en ervaarden een intense innerlijke vreugde. Heden ten dage worden er in veel joodse gemeenten gedurende de zeven dagen van Soekot speciale vrolijke festiviteiten georganiseerd. U kunt daar overal ter wereld voor terecht.

Chol Hamo’eed Soekot

Zijn de Tussendagen van Soekot. Op de doordeweekse dagen van deze Tussendagen geldt het Jomtov-werkverbod niet. De mitswot van soeka en loelav gaan gewoon door.

bottom of page