top of page
Glas melk

Sjawoeot

Op Sjawoe’ot herdenken wij dat G.d ruim 3300 jaar geleden de Tora aan het joodse volk gaf. In het Hebreeuws betekent Sjawoe’ot 'weken'. Dit slaat op de zeven weken gedurende welke het Joodse volk zich voorbereidde om de Tora in ontvangst te mogen nemen. Gedurende deze tijd bevrijdden wij ons van de littekens van de slavernij en werden wij een heilig volk, klaar om G.d tegemoet te treden. Het geven van de Tora was een verstrekkende gebeurtenis die de essentie van de joodse ziel toen en voor altijd beïnvloedde. Onze geleerden hebben dit gebeuren vergeleken met het sluiten van een huwelijk: tussen G.d en het joodse volk. Hij werd ònze G.d en wij accepteerden de verantwoordelijkheden van deze unieke relatie. De Tora is als een huwelijkscontract dat de wederzijdse voorwaarden van deze relatie vastlegt. Het is de gewoonte dat men sjoel en huis met bloemen versiert als herinnering aan de bloemen die op de hellingen van de berg Sinai bloeiden toen de Tora werd gegeven. Een andere gewoonte is om melkproducten te nuttigen tijdens Sjawoe’ot. Wat melk is voor de pasgeboren baby, was de Tora voor het 'pasgeboren' Joodse volk. Sjawoe’ot is een geschikte tijd om nog meer aandacht te schenken aan onze kostbare erfenis. Doe dat op het moment dat allen, jong en oud, in sjoel naar het voorlezen van de Tien Geboden luisteren.

bottom of page