top of page
Granaatappel boomgaard

Rosj Hasjana

1 en 2 tisjri 

 

Rosj Hasjana herinnert aan de schepping van de wereld, in het bijzonder de zesde dag toen de mens door G.d werd geschapen. Op deze dag gaf G.d de opdracht aan Adam de wereld tot perfectie te brengen. Daarom is Rosj Hasjana een moment om ons te bezinnen op het doel van de schepping en, in het licht hiervan, ons voor te nemen onze levens meer betekenis te geven.

De sjofar

Op Rosj Hasjana horen wij hoe de sjofar geblazen wordt, de ramshoorn, het oude en aangrijpende blaasinstrument. De sjofartonen voelen aan als een schreeuw vanuit het diepst van onze ziel. De sjofar heeft veel betekenissen. De sjofar duidt aan dat wij op deze dag G.d als het ware opnieuw tot Koning van het heelal uitroepen. De doordringende klank roept ons wakker; om spijt te betuigen en ons tot G.d te wenden. De sjofar herinnert ons aan het geluid van de sjofar op de berg Sinai, toen wij de Tien Geboden voor altijd van G.d ontvingen.

Eroev Tavsjielien

Op jomtov mag men gebruik maken van bestaand vuur om te koken. Echter alleen voor de jomtovdag zelf, niet voor de volgende dag. Als jomtov op donderdag en vrijdag valt – of op vrijdag en sjabbat – is er een probleem: hoe bereiden we de sjabbatmaaltijd voor? De oplossing is dat we vóór jomtov al beginnen met de voorbereiding van sjabbat. We nemen brood en een gekookte spijs, spreken een beracha uit en verklaren dat we nu wel op jomtov mogen voorbereiden voor sjabbat. Want het is nu geen nieuw begin meer, maar een vervolg. Deze procedure heet Eroev Tavsjielien, ‘vermengen van kookspijzen’. Zie siddoer Dasberg blz. 158

bottom of page