top of page
maskers

Poeriem

(Lotenfeest)

Op Poeriem herdenken wij G.ds redding van het Joodse volk. De vernietiging gepland door Haman, adviseur van de Perzische koning en afstammeling van het jodenhaters volk van Amalek, werd voorkomen. Dankzij koningin Esther.

De ingaande avond van Poeriem ​

Wij beginnen de festiviteiten van Poeriem met het luisteren naar het voorlezen van de Megilla, de Rol van Esther, het Bijbelboek waarin de Poeriemgeschiedenis wordt verteld. Als Hamans naam wordt genoemd draaien we een ratel, stampen met onze voeten en/of maken lawaai omdat wij zijn naam eigenlijk niet willen horen.

Poeriem overdag 

 Weer luisteren wij naar het lezen van de Megilla. Omdat de redding kwam als gevolg van de gemeenschappelijke inzet van het hele Joodse volk, vervullen wij deze dag mitswot / handelingen die de relaties tussen vrienden bevorderen en wij helpen de armen. Daarom geven wij tenminste twee verschillende soorten eten en/of drank aan een vriend/vriendin en geld aan tenminste twee arme mensen of aan goede doelen ten behoeve van armen. Net als bij andere feesten nuttigen wij op Poeriem een speciale maaltijd samen met familie en vrienden om de sfeer van Poeriem in ons op te nemen.

Maskers en verkleedpartijen

Het wonder van Poeriem onderscheidt zich van andere wonderen omdat het langs natuurlijke weg gebeurde. De zee week niet uiteen. De aarde gromde niet. Er waren geen plagen. Alles gebeurde doordat bepaalde mensen op het goede moment op de goede plaats waren. De hand van G.d was “verhuld”; G.ds hulp was ‘gekleed’ in natuurlijke gebeurtenissen. Dat is de reden waarom in veel gemeenten de kinderen ‘verhuld’, oftewel verkleed naar sjoel komen en zij verkleed de misjloach manot, het eten dat wij aan vrienden sturen, rondbrengen. Veel gemeenten organiseren met deze intentie verkleedfeesten ter gelegenheid van deze vreugdevolle dag.

bottom of page