top of page
Pasen

Pesach

Met Pesach, een feest dat acht dagen duurt, herdenken wij de bevrijding uit de Egyptische slavernij. Pesach wordt beschouwd als de geboorte van het joodse volk, meer dan 3300 jaar geleden. Het feest is rijk aan tradities, bedoeld om ons te helpen ook in ons eigen leven “vrijheid” te bereiken.

Chameets

Chameets is al het eten en drinken dat gemaakt wordt van gegiste tarwe, gerst, en andere graanproducten. Gedurende de Pesach dagen is het verboden chameets te nuttigen en in bezit te hebben. Het verbod om chameets te eten begint al in de ochtend van 14 niesan, de dag vóór Pesach.

Seideravonden 

Op de eerste twee ingaande avonden van Pesach, houden wij een seider, een feestelijke maar tegelijkertijd plechtig gebeuren. Aan een feestelijk gedekte tafel herbeleven wij de uittocht uit Egypte. Wij beschouwen onszelf alsof wij zelf gevangenen in Egypte zijn geweest, onderdrukt door Farao. En samen met onze voorouders verlaten wij Egypte, op weg naar de Rietzee, de berg Sinai en tenslotte het Joodse land.

Matsa

Een van de mitswot van Pesach bestaat uit het eten van matsa. Er bestaat een gebruik om een handgebakken matsa te eten, net als het ongerezen brood dat de joden ten tijde van hun gehaaste uittocht bakten.

Chol Hamo’eed Pesach

Dit zijn de Tussendagen van Pesach. Op de doordeweekse dagen geldt het Jomtov-werkverbod niet. Het chameetsverbod blijft wel van toepassing.

De laatste dagen Pesach

Pesach is het feest van de bevrijding. Wij vieren de eerste bevrijding van het Joodse volk uit de Egyptische slavernij en vertellen daarover, terugblikkend, op de Seideravonden. Wij besluiten het feest met een vooruitblik, gericht op de toekomst. Een tijd waarin wij – en met ons de hele wereldbevolking, zoals beloofd in de Tora – eindelijk verlost zullen zijn van alle onderdrukking en beproevingen. Een tijd wanneer wij in staat zullen zijn ons volledig op onze geestelijke ontwikkeling te concentreren. Dit is de tijd die in de Joodse traditie de “tijd van de Masjiach” wordt genoemd. De achtste en laatste dag van Pesach wordt traditioneel verbonden met onze vurige hoop dat de komst van Masjiach nabij is. De haftara – profetentekst voor die dag bevat Jesjaja’s beroemde voorspelling over het Messiaanse tijdperk: “De wolven zullen bij de lammeren verblijven …. zij zullen hen geen kwaad doen …. de wereld zal vervuld zijn van de kennis van G.d zoals de wateren de zee bedekken.” Maimonides, één van de grootste joodse filosofen aller tijden, beschouwt het geloof in de Masjiach als één van de dertien essentiële elementen van het joodse geloof. Pesach is met “nacht” afgelopen. Chameets is weer toegestaan.

bottom of page