top of page
zonsondergang

Overige vastendagen

Vastendag van Gedalja

4 tisjri

Vastendag Tien Tewet

Sara beTevet, is de vastendag op de tiende dag van de maand Tewet.

  • De vastendag memoreert het begin van het beleg van Jeruzalem door de Babylonische heerser Nebuchadnezar. Het beleg duurde 2,5 jaar, en leidde uiteindelijk tot de verwoesting van de Tempel.

  • Op 9 tewet werden in de tijd van de Tweede Tempel 72 geleerden door de Egyptische heerser Talmai (Ptolomeus) opgedragen de Tora in het Grieks te vertalen; de Septuaginta.

  • Letterlijke vertaling van de Tora zonder de Mondelinge Leer (Misjna) leidt tot een verkeerd begrip en verdraaiing. De gevolgen daarvan heeft het Joodse volk sindsdien moeten ervaren.

  • Op 8 tewet overleed Ezra, die de Joden terug had geleid uit de ballingschap van Babylonië.

  • Voor diegenen die niet weten op welke datum hun nauwe verwant (m.n. vader of moeder) is omgekomen in de Sjoa, dient 10 tewet als dag waarop de jaartijd (‘verjaardag’ van de overlijdensdatum) wordt gehouden.
     

De vastendag begint bij zonsopgang (Alot Hasjachar) en eindigt bij zonsondergang (‘nacht’, Tseet Hakochaviem). Omdat 10 tewet altijd in december/januari valt, duurt het vasten extreem kort. Het is de enige vastendag die wanneer deze op vrijdag valt, niet wordt verplaatst. Andere vastendagen vallen nooit op vrijdag, m.u.v. Ta’aniet Ester, dat als het op de kalender op vrijdag valt, van vrijdag naar donderdag wordt verplaatst. Andere vastendagen die op sjabbat vallen, worden uitgesteld naar zondag. Alleen Jom Kippoer wordt, als het op sjabbat valt, op sjabbat gehouden worden.
Op de ochtend van 10 Tewet worden Seliechot ingevoegd in de Amieda en er wordt gelajend. ’s Middags, ook vrijdagmiddag, wordt aan het begin van Mincha het zelfde stuk uit Sjemot (Exodus) gelezen dat slaat op de zonde van het Joodse volk m.b.t. het Gouden Kalf en er wordt Haftara (stuk uit de profeten) gezegd. De laatste keer dat 10 Tewet op vrijdag viel was in 2001 en op 17 december 2010.

Vastendag van Esther

Wij vasten vóór Poeriem o.a. als herinnering aan het vasten en de gebeden van de Perzische joden tijdens de zelfverdedigingsstrijd tegen de Perzische antisemieten. 

Sjiv’a Asar be’Tammoez (vastendag 17 Tammoez)

17 Tammoez is het begin van een drieweekse periode van joods nationale rouw. Herinnerend aan rampen die ons gedurende ons volksbestaan in deze tijd van het jaar hebben getroffen. Hiertoe behoort ook het doorbreken van de muren van Jeruzalem door de Romeinen in het jaar 68 en de momenten dat afgodsbeelden in onze Tempel werden neergezet en Torarollen werden verbrand. Nog eerder in de geschiedenis van ons volk was dit de dag waarop Mozes van de berg Sinai naar beneden kwam en de twee Stenen Tafelen brak toen hij zag dat een deel van het volk het Gouden Kalf aanbad.

De treurperiode begint met deze vastendag en eindigt drie weken later meteen vastendag van 25 uur op Tisj’a Be’av. In deze periode worden geen huwelijken gesloten of feesten gehouden.

bottom of page